ZAPISY I REKRUTACJA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2020
 1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie „Wniosku zgłoszenia dziecka do Żłobka”, zwanym dalej wnioskiem, wypełnionym i złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci – załącznik nr I/A do regulaminu organizacyjnego.
 3. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów, w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria:
 5. a) obydwoje rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą;
 6. b) niepełnosprawność dziecka;
 7. c) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 8. d) wielodzietność rodziny.
 9. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy
  w sprawie korzystania z usług Żłobka- załącznik Nr I/B.