POBIERANIE OPŁAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2020
  1. Opłaty za pobyt do 10 godzin dziennie oraz za wyżywienie płatne są z góry  do 10 dnia każdego miesiąca  za dany miesiąc na konto bankowe nr 97 1560 0013 2015 2813 8835 0001, co oznacza, że najpóźniej w tym dniu opłata winna znajdować się na rachunku bankowym Żłobka.
  2. Opłata za czas wydłużony płatna z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki na dzieckiem na konto bankowe nr  97 1560 0013 2015 2813 8835 0001.