Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Żłobek jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą
w formie jednostki budżetowej nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Konina.

 1. Żłobek jest placówką dzienną, czynną w godzinach od 6ºº do 17 ºº.
 2. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach od 6ºº do 8ºº, a wydawanie dzieci w godzinach od 14ºº do 17ºº.
 3. Żłobek zapewnia opiekę dzieciom w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. W Żłobku zapewnia się dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.            
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica, wydłużony za dodatkową opłatą.

 

CELE I ZADANIA

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. stymulacja aktywności dziecka, co umożliwi mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi predyspozycjami i możliwościami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 3. promowane wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: higienicznych, zdrowego odżywiania i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego,
 4. tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które
  w skuteczny sposób, zabezpiecza potrzeby małego dziecka,
 5. współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi,
 6. zagwarantowanie dzieciom miejsca do zabawy i odpoczynku.

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek Miejski posiada uruchomionych 179 miejsc w 6 oddziałach w tym:
 • Placówka przy ul. Sosnowej 6:
 1. grupa I dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 1, 5 roku życia na 30 miejsc,
 2. grupa II dla dzieci od 1,5 do 2 lat na 25 miejsc,
 3. grupa III dla dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat na 40 miejsc,
 4. grupa IV dla dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat na 30 miejsc.
 • Placówka przy ul. Staszica 17:
 1. grupa I dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 1,5 roku życia, na 24 miejsca,
 2. grupa II dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat na 30 miejsc.
 3. W Żłobku wydzielone są zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej stanowiące odrębną całość i składające się z:
 4. miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej,
 5. 2 sal pobytu dzieci, w tym jedno do odpoczynku dzieci,
 6. zespołu sanitarnego, w skład, którego wchodzą ustępy, umywalki i brodzik
  z natryskiem oraz wydzielone miejsce do mycia nocników.
 7. składzik porządkowy zabezpieczony przed dostępem dzieci.
 8. W Żłobku funkcjonują kuchnie przygotowujące posiłki dostosowane do wieku i diet. Żłobek zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. Zakres wyżywienia obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.
 9. Grupa dzieci średnich i starszych ma możliwość wyjścia na teren przyległy do Żłobka.
 10. Na tarasie przy sali niemowląt zapewniona jest możliwość leżakowania.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU:

 • 6.00 – 8.00 – przyjmowanie dzieci (wg potrzeb – inny czas przyjęcia dziecka, po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka),
 • 8.00 – 8.30 – śniadanie,
 • 8.30 – 11.30 – zabawy z dziećmi i II śniadanie,
 • 11.30 – 12.00 – obiad,
 • 12.00 – 14.00 – leżakowanie,
 • 14.00 – 15.00 – podwieczorek,
 • 15.00 – 17.00 – zabawy, odbiór dzieci (odbiór dzieci także wg indywidualnych potrzeb w innym czasie po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka).